logo-digitkon
logo-digitkon
Du-te la conținut

TERMENE ȘI CONDIȚII

Ultima actualizare: 12.11.2015

1. Termeni de utilizare

Acest website (www.digitkon.com), este prezentat în calitate de autor / proprietar / administrator / utilizator de către SC Colateral Partners SRL, cu sediul în București, în Șos.Vergului Nr.65, Bl.17, Et.8, Apt.190, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu nr. J40/547/2007 cu codul unic de înregistrare RO20547364.


Termenii și Condițiile reglementează accesul și utilizarea site-ului. Vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza site-ul.

2. Acceptarea prezentului document de termeni și condiții

Prin accesarea sau utilizarea site-ului sau achiziționarea serviciilor sunteți de acord cu prezentul document de Termenii și Condiții, fără schimbări sau modificări.

Prin neacceptarea acestor termeni şi condiţii, vizitatorii și / sau utilizatorii nu sunt autorizați să acceseze şi/sau să utilizeze site-ul www.digitkon.com.
Prin accesarea şi navigarea pe acest site, utilizatorii acceptă implicit termenii şi condiţiile descrise în document.
Persoanele care utilizează site-ul vor avea acces permanent la condiţiile şi termenii de utilizare pentru a le putea consulta în orice moment.

3. Modificarea documentului de Termeni și Condiții

Digitkon își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile în orice moment. Documentul modificat al Termenilor și Condițiilor vor fi publicate pe site-urile web Digitkon cu noua dată de revizuire, astfel încât să puteți vedea modificările. Prin continuarea accesării și de folosire al site-ului de la data publicării, sunteți de acord  cu modificările și acceptați revizuirile documentului de Termenii și Condiții. Vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi.


Digitkon își rezervă de asemenea dreptul de a întrerupe sau de a modifica ori actualiza site-ul și conținutul său, în orice moment și fără nici o notificare în prealabil a persoanelor care îl utilizează.

4. Utilizarea site-ului

Digitkon vă permite utilizarea conținutului site-ului numai pentru uzul personal și nu în scopuri comerciale. Este strict interzisă utilizarea site-ului pentru orice fel de scopuri comerciale (inclusiv, dar fără a se limita la, folosirea pe alte site-uri sau alt mediu de rețea). Dacă ați efectuat copii ale conținutului, trebuie să păstrați drepturile de autor și / sau alte drepturi de proprietate industrială și intelectuală care pot fi incluse în conținutul original pe în copiile pe care le faceți. În cazul în care nu sunt menționate alte specificații, este strict interzis de a reproduce, transmite, imprima, publica și distribui conținutul site-ului sau orice porțiune a acestuia, fără o autorizare obținută în prealabil de la Digitkon.

5. Utilizarea neautorizată a site-ului

Sunteți obligat de a nu folosi site-ul Digitkon (inclusiv, dar fară a se limita la: conținutul și / sau serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului)


a) în orice mod care încalcă legile, regulamentele și / sau orice alte norme și regulamente naționale și internaționale;

b) de a perturba site-urile, serverele sau rețelele legate de site-urile Digitkon;
c) de a juca rolul altor persoane sau entități, sau a vă falsifica în orice fel identitatea
c) de a hărțui sau prejudicia în orice fel o altă persoană.


De asemenea, sunteți obligat să nu utilizați metode de colectare și extragere de date de la site-urile Digitkon sau să încercați să obțineți acces neautorizat la orice parte a site-urilor Digitkon sau orice altă rețea, cont, computer sau legătură cu site-urile Digitkon prin hacking, sau orice alte mijloace.

6. Responsabilitățile clientului

În eventualitatea deținerii unui cont pe Digitkon, clientul este responsabil pentru menținerea în condiții de securitate a numelui de utilizator, parolelor și a altor informații sensibile. Dacă există orice fel de dubiu în acest sens, clientul trebuie să solicite modificarea datelor de autentificare contactând Digitkon.

7. Limitarea de răspundere privind informaţiile conţinute pe site

Toate informațiile, inclusiv, dar fără a se limita la: texte, imagini, grafice, link-uri și alte conținut incluse pe website, sunt furnizate: "ca atare" și "cum sunt disponibile".


Digitkon va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive. Digitkon nu poate fi considerată responsabilă pentru daune cauzate de nedisponibilitatea temporară a site-ului, oricare ar fi motivul care cauzează acest lucru. Aceasta prevedere include și daunele rezultate din deteriorarea sau pierderea datelor. Clientul este de acord să garanteze și să ne considere nevinovați în legatură cu orice pretenții, daune, incluzând, fără a se limita la acestea, daunele cauzate terților, rezultate ca o consecință a utilizării serviciilor cauzatoare de daune clientului nostru. Ne rezervăm dreptul de a refuza orice client care prin acțiunile sau comportamentul său afectează sau aduce prejudicii de orice fel firmei SC Colateral Partners SRL respectiv www.digitkon.com.


Nu putem fi considerați răspunzători pentru disfuncționalități sau probleme apărute în funcționarea unui produs, domeniu sau serviciu, pricinuite de o terță parte care se face răspunzătoare de acea problemă în calitatea sa de proprietar sau beneficiar direct al acelui produs, domeniu sau serviciu.


Digitkon depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura exactitatea și valabilitatea informațiilor furnizate pe paginile de Internet www.digitkon.com. Cu toate acestea, cum politicile, termenii, prețurile și informațiile sunt în continuă schimbare, SC Colateral Partners SRL își rezervă dreptul de a modifica în orice moment, fără nici o notificare în prealabil, informațiile conținute pe acest site și nu oferă garanții sau interpretări privind acuratețea acestora.


Legăturile (link-urile) externe sunt furnizate ca un serviciu pentru utilizatori, SC Colateral Partners SRL nu acceptă nicio responsabilitate sau răspundere pentru acuratețea sau conținutul acestor site-uri.

8. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Toate datele cu caracter personal furnizate sau colectate prin intermediul site-ului, sau în legătură cu acesta, va fi tratat în conformitate cu termenii Politicii de Confidențialitate Digitkon iar prezentul document de Termeni și Condiții este supus Politicii de Confidențialitate Digitkon, publicat aici.

9. Drepturi de autor

Dreptul de autor și toate drepturile de proprietate în conținutul furnizat de Digitkon aparțin în întregime SC Colateral Partners SRL și / sau partenerilor ori licențiatorilor săi. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres aici sunt rezervate.

10. Jurisdicție / Locul de judecată

Prezentul document de Termeni și Condiții sunt în concordanță cu legile în vigoare de pe teritoriul României, în conformitate cu legile Uniunii Europene. În cazul în care se ajunge la acționarea în judecată, prin acest document se decide ca aceasta să aibă loc în București, România.

11. Dispoziții invalide în Termeni și Condiții

În cazul în care dispoziţii individuale ale acestor condiţii de participare ar deveni invalide, inaplicabile, sau ar exista omisiuni neintenţionate în reglementări, acest lucru nu aduce atingere validităţii celorlalte dispoziţii. În locul dispoziţiilor invalide, inaplicabile sau omise va fi prevăzută o dispoziţie care va fi cea mai apropiată de scopul contractului şi de prevederile legale.

Înapoi la cuprins